Κριαράς Ε. (2017). Χαιρετισμός. Σύγκριση, 15, 42–44. https://doi.org/10.12681/comparison.10104