Κριαράς Ε. (2017). Επιστολές του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου και η Γνωριμία των Γραμμάτων μας στο Εξωτερικό. Σύγκριση, 5, 7–13. https://doi.org/10.12681/comparison.10684