Πατσαλίδης Σ. (2017). Ο Θεατρικός Χώρος σαν Πολιτιστικό Παράδειγμα: Σύντομη Διαχρονική Αναφορά. Σύγκριση, 5, 95–117. https://doi.org/10.12681/comparison.10716