Γαλανάκης Α. Β. (2018). Yvan Goll – Ε. Χ. Γονατάς: Προς μια συγκριτική ποιητική. Σύγκριση, 26, 11–30. https://doi.org/10.12681/comparison.11120