Ανδρειωμένος Γ. (2017). Η ξένη λογοτεχνία από μετάφραση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Το παράδειγμα των νεότερων σχολικών αναγνωσμάτων. Σύγκριση, 9, 110–130. https://doi.org/10.12681/comparison.11450