Ρασιδάκη Α. (2018). Η εικονολογία του Θανάτου: μια αντιπαραβολή. Σύγκριση, 26, 48–80. https://doi.org/10.12681/comparison.11964