Ιωακειμίδου Λ. Η ομορφιά μέσω του μύθου: κριτικές μεταμορφώσεις του αισθητισμού (1910-1930). Σύγκριση, [S. l.], v. 15, p. 132–152, 2017. DOI: 10.12681/comparison.10103. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10103. Acesso em: 23 μαρτίου. 2023.