Κριαράς Ε. Χαιρετισμός. Σύγκριση, [S. l.], v. 15, p. 42–44, 2017. DOI: 10.12681/comparison.10104. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10104. Acesso em: 3 δεκεμβρίου. 2022.