Ανδρειωμένος Γ. Οι γραμματικές αντιλήψεις των Α. Χριστόπουλου - Γ. Βηλαρά και το λογοτεχνικό τους έργο: Πρώτη απόπειρα συγκριτικής εξέτασης. Σύγκριση, [S. l.], v. 13, p. 258–272, 2017. DOI: 10.12681/comparison.10126. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10126. Acesso em: 1 οκτωβρίου. 2022.