Κριαράς Ε. Επιστολές του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου και η Γνωριμία των Γραμμάτων μας στο Εξωτερικό. Σύγκριση, [S. l.], v. 5, p. 7–13, 2017. DOI: 10.12681/comparison.10684. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10684. Acesso em: 6 φεβρουαρίου. 2023.