Πατσαλίδης Σ. Ο Θεατρικός Χώρος σαν Πολιτιστικό Παράδειγμα: Σύντομη Διαχρονική Αναφορά. Σύγκριση, [S. l.], v. 5, p. 95–117, 2017. DOI: 10.12681/comparison.10716. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10716. Acesso em: 20 ιουνίου. 2024.