Γαλανάκης Α. Β. Yvan Goll – Ε. Χ. Γονατάς: Προς μια συγκριτική ποιητική. Σύγκριση, [S. l.], v. 26, p. 11–30, 2018. DOI: 10.12681/comparison.11120. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/11120. Acesso em: 20 μαΐου. 2024.