Ανδρειωμένος Γ. Η ξένη λογοτεχνία από μετάφραση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Το παράδειγμα των νεότερων σχολικών αναγνωσμάτων. Σύγκριση, [S. l.], v. 9, p. 110–130, 2017. DOI: 10.12681/comparison.11450. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/11450. Acesso em: 1 δεκεμβρίου. 2022.