Ρασιδάκη Α. Η εικονολογία του Θανάτου: μια αντιπαραβολή. Σύγκριση, [S. l.], v. 26, p. 48–80, 2018. DOI: 10.12681/comparison.11964. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/11964. Acesso em: 24 μαΐου. 2024.