Τσούπρου Σ. Rilke, Παλαμάς, Σαχτούρης, Αθανασιάδης: ένα σημείο συνάντησης / Rilke, Sachtouris, Palamas, Athanasiades: a point of convergence. Σύγκριση, [S. l.], v. 25, p. 99–114, 2016. DOI: 10.12681/comparison.95. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/2848. Acesso em: 29 μαΐου. 2024.