Ιωακειμίδου Λητώ. 2017. ‘Η ομορφιά μέσω του μύθου: κριτικές μεταμορφώσεις του αισθητισμού (1910-1930)’. Σύγκριση 15 (Ιανουάριος):132-52. https://doi.org/10.12681/comparison.10103.