Κριαράς Εμμανουήλ. 2017. ‘Χαιρετισμός’. Σύγκριση 15 (Ιανουάριος):42-44. https://doi.org/10.12681/comparison.10104.