Ζένιος Σίμος. 2018. ‘Ο ποιητής ως προφήτης και ως πιερότος στην ποίηση του Ρώμου Φιλύρα: Οι επιβιώσεις της ρομαντικής ιδεολογίας’. Σύγκριση 26 (Μάρτιος):31-47. https://doi.org/10.12681/comparison.11039.