Γαλανάκης Αθανάσιος Β. 2018. ‘Yvan Goll – Ε. Χ. Γονατάς: Προς μια συγκριτική ποιητική’. Σύγκριση 26 (Μάρτιος):11-30. https://doi.org/10.12681/comparison.11120.