Ανδρειωμένος Γιώργος. 2017. ‘Η ξένη λογοτεχνία από μετάφραση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Το παράδειγμα των νεότερων σχολικών αναγνωσμάτων’. Σύγκριση 9 (Φεβρουάριος):110-30. https://doi.org/10.12681/comparison.11450.