Σταυροπούλου Έρη. 2018. ‘Αποχαιρετισμός στον Ζάχο Σιαφλέκη (1953-2017)’. Σύγκριση 26 (Μάρτιος):1-2. https://doi.org/10.12681/comparison.16007.