Ιωακειμίδου Λ. (2017) ‘Η ομορφιά μέσω του μύθου: κριτικές μεταμορφώσεις του αισθητισμού (1910-1930)’, Σύγκριση, 15, σσ. 132–152. doi: 10.12681/comparison.10103.