Κριαράς Ε. (2017) ‘Χαιρετισμός’, Σύγκριση, 15, σσ. 42–44. doi: 10.12681/comparison.10104.