Κριαράς Ε. (2017) ‘Ένα γράμμα του Charles Dedeyan για ίδρυση φιλολογικής εταιρείας’, Σύγκριση, 13, σσ. 7–8. doi: 10.12681/comparison.10141.