Κριαράς Ε. (2017) ‘Επιστολές του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου και η Γνωριμία των Γραμμάτων μας στο Εξωτερικό’, Σύγκριση, 5, σσ. 7–13. doi: 10.12681/comparison.10684.