Πατσαλίδης Σ. (2017) ‘Ο Θεατρικός Χώρος σαν Πολιτιστικό Παράδειγμα: Σύντομη Διαχρονική Αναφορά’, Σύγκριση, 5, σελ. 95–117. doi: 10.12681/comparison.10716.