Ρασιδάκη Α. (2018) ‘Η εικονολογία του Θανάτου: μια αντιπαραβολή’, Σύγκριση, 26, σελ. 48–80. doi: 10.12681/comparison.11964.