Σταυροπούλου Έ. (2018) ‘Αποχαιρετισμός στον Ζάχο Σιαφλέκη (1953-2017)’, Σύγκριση, 26, σελ. 1–2. doi: 10.12681/comparison.16007.