[1]
Ιωακειμίδου Λ., ‘Η ομορφιά μέσω του μύθου: κριτικές μεταμορφώσεις του αισθητισμού (1910-1930)’, Comparison, τ. 15, σσ. 132–152, Ιανουαρίου 2017.