[1]
Ανδρειωμένος Γ., ‘Οι γραμματικές αντιλήψεις των Α. Χριστόπουλου - Γ. Βηλαρά και το λογοτεχνικό τους έργο: Πρώτη απόπειρα συγκριτικής εξέτασης’, Comparison, τ. 13, σσ. 258–272, Ιανουαρίου 2017.