[1]
Γιατρομανωλάκης Δ., ‘Ετερογλωσσικοι διάλογοι και ανα-σύνθεση στη Σαπφώ του Οδυσσέα Ελύτη’, Comparison, τ. 13, σσ. 60–72, Ιανουαρίου 2017.