[1]
Πατσαλίδης Σ., ‘Ο Θεατρικός Χώρος σαν Πολιτιστικό Παράδειγμα: Σύντομη Διαχρονική Αναφορά’, Comparison, τ. 5, σελ. 95–117, Ιανουαρίου 2017.