[1]
Ζένιος Σ., ‘Ο ποιητής ως προφήτης και ως πιερότος στην ποίηση του Ρώμου Φιλύρα: Οι επιβιώσεις της ρομαντικής ιδεολογίας’, Comparison, τ. 26, σελ. 31–47, Μαρτίου 2018.