[1]
Ανδρειωμένος Γ., ‘Η ξένη λογοτεχνία από μετάφραση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Το παράδειγμα των νεότερων σχολικών αναγνωσμάτων’, Comparison, τ. 9, σσ. 110–130, Φεβρουαρίου 2017.