Ζένιος Σ. ‘Ο ποιητής ως προφήτης και ως πιερότος στην ποίηση του Ρώμου Φιλύρα: Οι επιβιώσεις της ρομαντικής ιδεολογίας’. Σύγκριση, τ. 26, Μάρτιος 2018, σελ. 31-47, doi:10.12681/comparison.11039.