Ανδρειωμένος Γ. ‘Η ξένη λογοτεχνία από μετάφραση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Το παράδειγμα των νεότερων σχολικών αναγνωσμάτων’. Σύγκριση, τ. 9, Φεβρουάριος 2017, σσ. 110-3, doi:10.12681/comparison.11450.