Σταυροπούλου Έ. ‘Αποχαιρετισμός στον Ζάχο Σιαφλέκη (1953-2017)’. Σύγκριση, τ. 26, Μάρτιος 2018, σελ. 1-2, doi:10.12681/comparison.16007.