Ιωακειμίδου Λητώ. ‘Η ομορφιά μέσω του μύθου: κριτικές μεταμορφώσεις του αισθητισμού (1910-1930)’. Σύγκριση 15 (Ιανουάριος 31, 2017): 132–152. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 20, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10103.