Κριαράς Εμμανουήλ. ‘Χαιρετισμός’. Σύγκριση 15 (Ιανουάριος 31, 2017): 42–44. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 6, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10104.