Φρέρης Γιώργος. ‘ 444’. Σύγκριση 13 (Ιανουάριος 31, 2017): 279–282. ημερομηνία πρόσβασης Σεπτέμβριος 24, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10129.