Γιατρομανωλάκης Δημήτρης. ‘Ετερογλωσσικοι διάλογοι και ανα-σύνθεση στη Σαπφώ του Οδυσσέα Ελύτη’. Σύγκριση 13 (Ιανουάριος 31, 2017): 60–72. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 7, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10132.