Κριαράς Εμμανουήλ. ‘Ένα γράμμα του Charles Dedeyan για ίδρυση φιλολογικής εταιρείας’. Σύγκριση 13 (Ιανουάριος 31, 2017): 7–8. ημερομηνία πρόσβασης Σεπτέμβριος 24, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10141.