Κριαράς Εμμανουήλ. ‘Επιστολές του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου και η Γνωριμία των Γραμμάτων μας στο Εξωτερικό’. Σύγκριση 5 (Ιανουάριος 30, 2017): 7–13. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 6, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10684.