Γαλανάκης Αθανάσιος Β. ‘Yvan Goll – Ε. Χ. Γονατάς: Προς μια συγκριτική ποιητική’. Σύγκριση 26 (Μάρτιος 1, 2018): 11–30. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/11120.