Φρέρης Γιώργος. ‘Patric Trousson: Le Recours De La Science Au Mythe. Pour Une Nouvelle Rationalité’. Σύγκριση 8 (Ιανουάριος 31, 2017): 155–157. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/11443.