Ανδρειωμένος Γιώργος. ‘Η ξένη λογοτεχνία από μετάφραση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Το παράδειγμα των νεότερων σχολικών αναγνωσμάτων’. Σύγκριση 9 (Φεβρουάριος 6, 2017): 110–130. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 1, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/11450.