1.
Ιωακειμίδου Λ. Η ομορφιά μέσω του μύθου: κριτικές μεταμορφώσεις του αισθητισμού (1910-1930). Comparison [διαδίκτυο]. 31 Ιανουάριος 2017 [παρατίθεται 20 Μάρτιος 2023];15:132-5. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10103