1.
Κριαράς Ε. Χαιρετισμός. Comparison [διαδίκτυο]. 31 Ιανουάριος 2017 [παρατίθεται 6 Φεβρουάριος 2023];15:42-4. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10104