1.
Ανδρειωμένος Γ. Οι γραμματικές αντιλήψεις των Α. Χριστόπουλου - Γ. Βηλαρά και το λογοτεχνικό τους έργο: Πρώτη απόπειρα συγκριτικής εξέτασης. Comparison [διαδίκτυο]. 31 Ιανουάριος 2017 [παρατίθεται 1 Οκτώβριος 2022];13:258-72. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10126