1.
Κριαράς Ε. Ένα γράμμα του Charles Dedeyan για ίδρυση φιλολογικής εταιρείας. Comparison [διαδίκτυο]. 31 Ιανουάριος 2017 [παρατίθεται 24 Σεπτέμβριος 2022];13:7-8. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sygkrisi/article/view/10141